Wspólny start środowisk regionalnych z Koalicją Obywatelską (08.08.2019 r.)

Świetna wiadomość dla naszego województwa.
Koalicja Obywatelska w naszym województwie wzmacnia się i poszerza o organizacje skupione wokół Śląskiego Porozumienia Wyborczego i o Śląską Partię Regionalną.
Pokazaliśmy już wcześniej w samorządzie województwa jak ważna jest współpraca i stawianie na regionalizmy.
Dzisiejsze porozumienie to dowód na to, że Koalicja Obywatelska jest otwarta na wszystkich, którzy podobnie jak my patrzą na rolę samorządów i organizacji pozarządowych w życiu społecznym.