Wspomnienie z wizyty Pana Fransa Timmermansa Ministra Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów.Dzisiaj w tym ważnym dniu dla przyszłości stosunków polsko-unijnych oraz polsko-niderlandzkich pragnę wszystkim tym, którzy nie są pewni dobrych intencji i ogromnej życzliwości Komisarza Fransa Timmermansa względem Polski przypomnieć, iż niespełna 3 lata temu (11.02.2013 r.) gościł on w Polsce z jednodniową wizytą na zaproszenie Ministra Radosława Sikorskiego jako ówczesny Minister Spraw Zagranicznych. Wówczas doszło do miłego spotkania członków prezydium Polsko-Niderlandzkiej Grupy Parlamentarnej w Sejmie RP z obecnym Komisarzem Timmermansem. Jako jedyny uczestnik tego lutowego spotkania obecny dzisiaj w parlamencie pragnę zaświadczyć, iż spotkanie to zorganizowane zostało na wyraźną prośbę Ministra Fransa Timmermansa! Gdyby nie jego upór to do spotkania by nie doszło, ponieważ kalendarz wizyty był bardzo napięty. Pan Minister Timmermans po uzyskaniu informacji o istnieniu po raz pierwszy w naszym parlamencie grupy przyjaźni polsko – niderlandzkiej zapragnął poznać ją bliżej i dowiedzieć się więcej o jej działalności. Uważam, iż takie gesty ze strony byłego Ministra są niezbitym dowodem na chęć zacieśnienia stosunków polsko – niderlandzkich i na dużą życzliwość względem Polski i Polaków. Fot. Krzysztof Białoskórski.