X Piknik Rzemieślniczy Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach (23.10.2021 r.)

23 października 2021 odbył się kolejny Piknik Rzemieślniczy Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach, który w tym roku był wyjątkowy, ponieważ X – jubileuszowy. Coroczne spotkanie rzemieślników i ich rodzin oraz pracowników Cechu wraz z obecnymi gośćmi było doskonałą okazją do podzielenia się opiniami, wyrażenia podziwu i wdzięczności za wieloletnią pracę wszystkich zaangażowanych w rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie rodzinnych firm w naszym kraju. Serdecznie dziękuję Pani Danucie Pietras Starszej Cechu za zaproszenie i możliwość udziału w tym uroczym i przemiłym wydarzeniu.