XIII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (20-22.09.2021 r.)

20 września 2021 roku w Katowicach rozpoczął się XIII Europejski Kongres Gospodarczy.
To ponad 100 różnego rodzaju wydarzeń – od dyskusji panelowych poprzez gale wyróżnień po mniej oficjalne spotkania.
W ramach szerokiej debaty poruszone zostaną kwestie związane z najważniejszymi dylematami rozwojowymi popandemicznej gospodarki światowej, europejskiej i polskiej.