XX rocznica uchwalenia Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

 

Obchodzimy dzisiaj 20. rocznicę uchwalenia obowiązującej Konstytucji. Konstytucji, która została przyjęta na drodze współpracy i kompromisu pomiędzy wszystkimi siłami politycznymi i zaakceptowana przez społeczeństwo w referendum.

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje nam wszystkie prawa i wolności obywatelskie. Jest najwyższym aktem prawnym w Polsce, któremu należy się szacunek. Mówimy głośne i zdecydowane TAK DLA KONSTYTUCJI.