Zakończenie kadencji władz Chorągwi Śląskiej ZHP (19.11.2022 r.)

W związku z zakończeniem obecnej kadencji władz Chorągwi Śląskiej Związku Harcerstwa Polskiego 22 listopada 2022 r. miałam przyjemność spotkać się z byłą już druhną Komendantką Anną Peterko oraz druhem Komendantem Andrzejem Lichotą. Była to wyjątkowa okazja do podziękowania za ich wspaniałą służbę pełnioną przez wiele lat z jak największym zaangażowaniem. Cieszę się przeogromnie, iż miałam okazję spotkać ich na swojej drodze zawodowej oraz z nimi współpracować. Z całego serca pragnę podziękować za szczególną aktywność i oddanie instruktorskiej służbie i życzyć niegasnącego zapału do realizacji kolejnych inicjatyw. Życzę również, by kolejne wyzwania dawały wiele satysfakcji i radości. Gratuluję nowo wybranym władzom Chorągwi Śląskiej ZHP pod przewodnictwem Komendanta hm. Marcina Różyckiego.