Zawiadomienie o możliwości popełnienia czynu zabronionego.Szanowni Państwo, ze względu na wiele pytań, które zadają mi Państwo drogą elektroniczną dodatkowo pragnę poinformować, iż Sąd Najwyższy rozpoznając moją sprawę dostrzegł nieprawidłowości, które należy dokładniej sprawdzić, zwłaszcza pod kątem popełnienia czynu zabronionego (fałszerstwa wyborczego) i w tym celu z własnej inicjatywy zawiadomił prokuraturę, a ta prowadzi obecnie postępowanie w sprawie. Na wyniki postępowania musimy jeszcze poczekać. Będę Państwa na bieżąco informować o rozwoju sprawy.