Zbiórka dla Ośrodka Wsparcia Dziennego Domu Pobytu dla Niepełnosprawnych Dorosłych w Chorzowie (15.10.2020 r.)

Kolejna zbiórka dla Ośrodka Wsparcia Dziennego Domu Pobytu dla Niepełnosprawnych Dorosłych w Chorzowie została zakończona sukcesem!
15 października 2020 roku wspólnie z członkami Stowarzyszenia Klucz, Panią Alicją Dobiją oraz z Panem Mariuszem Nawratem przekazaliśmy wszystkie produkty do Ośrodka w Chorzowie.
Dziękuję wszystkim szczodrym darczyńcom, którzy wzięli w niej udział i podzielili się dobrem.