Zdalne posiedzenie Sejmu RP (31.03.2020 r.)

31 marca 2020 r. rozpoczęło się kolejne, zdalne posiedzenie Sejmu RP. Dziś zajmiemy się poprawkami Senatu RP do tzw. tarczy antykryzysowej.
Senat wprowadził ważne poprawki, które gwarantują bezpieczeństwo zdrowotne i ekonomiczne Polaków.
Liczę na odpowiedzialne decyzje posłów i przyjęcie poprawek Senatu RP!