Zespół ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Funkcjonariuszy i Żołnierzy (20.12.2019 r.)

20 grudnia 2019 roku została powierzona mi funkcja wiceprzewodniczącej Zespołu ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Funkcjonariuszy i Żołnierzy.

Dziękuję za zaufanie. Liczę na dobrą współpracę ze środowiskiem osób poszkodowanych ustawą, parlamentarzystami i ekspertami.