ZLOT Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych w Szkole Podstawowej nr 33 w Katowicach

 

19 lutego 2018 roku po raz IX w Szkole Podstawowej nr 33 w Katowicach odbył się ZLOT Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych. Moim zdaniem zaangażowanie dzieci w życie szkoły od najmłodszych lat zawsze dobrze rokuje dla nich na przyszłość. Dbanie o dobro wspólne, praca na rzecz drugiego człowieka, umiejętność współpracy, rozwiązywanie problemów w zespole to cechy, które warto w sobie rozwinąć, a samorząd uczniowski jest miejscem, gdzie można zdobywać pierwsze doświadczenia na tym polu. Po raz kolejny gratuluję Dyrekcji wspaniałej organizacji tego ważnego wydarzenia.