Złożenie projektu ustawy o Radach Seniora (02.07.2019 r.)

2 lipca 2019 roku to ważny dzień, ponieważ my – kobiety wzięłyśmy los ustawy o samorządzie gminnym (art. 5c, nowelizacja) i złożyłyśmy go do laski marszałkowskiej! Seniorzy czekają na przyjęcie tej ustawy, gdyż realnie wzmacnia on rady seniorów i propaguje ideę powoływania nowych rad. Wierzymy, iż posłowie jak najszybciej, ponad politycznymi podziałami, przyjmą ten bardzo ważny i wyczekiwany przez seniorów projekt, który zawiera m.in. możliwość tworzenia rad na szczeblu powiatowym, bądź wojewódzkim, a także umożliwia otrzymanie wsparcia finansowego gminnych dla Rad Seniora.