Zmiany przepisów w ustawie o zasiłku macierzyńskim dla kobiet, które prowadzą działalność gospodarczą.W dniu 10 września 2015 r. podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny pracowaliśmy nad zmianami w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa. Zmiany obejmą przepisy o zasiłku macierzyńskim dla kobiet, które prowadzą działalność gospodarczą. Wierzę, że w tej sprawie zostanie wypracowany kompromis, który będzie wszystkich satysfakcjonował!