Zwiedzanie Sejmu RP i Senatu RP przez młodzież z ZSO nr 1 im. M. Kopernika w Katowicach (25.10.2022 r.)

25 października 2022 roku młodzież klasy medialno-prawnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach zwiedziła budynki polskiego parlamentu. Dla mnie każde spotkanie z młodymi ludźmi jest doskonałą okazją do bardzo ciekawych rozmów. Niezwykle mnie cieszy, że młodzież jest tak bardzo zainteresowana sprawami naszej ojczyzny w kontekście politycznym, gospodarczym i międzynarodowym, a ponadto jest coraz bardziej świadoma i gwarantuje godne postawy obywatelskie.