| TELEFON : 32 257 00 01 | E-MAIL: [email protected] |

Dlaczego polityka prorodzinna rządu PiS jest niepełna? – Pytania w sprawach bieżących (26.01.18 r.).

Opis materiału filmowego

Rząd PiS zmniejszył o połowę finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenia społeczne za nianie zatrudnione na podstawie tzw. umowy uaktywniającej. Do tej pory składki finansowane były z budżetu państwa od podstawy wynoszącej pełne wynagrodzenie  minimalne. Po nowelizacji ustawy, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku, z budżetu finansowane jest jedynie 50 % kwoty składek minimalnego wynagrodzenia. Resztę kosztów zatrudnienia ponieść muszą rodzice zatrudniający nianie oraz same nianie.

Polityka prorodzinna rządu PiS ma charakter czysto propagandowy! Regularnie likwiduje się dobrze działające programy wprowadzone za rządów PO-PSL, zastępując je jedynie szumnym programem 500+, który niestety, nie dość wystarczająco motywuje mamy do pozostawania na rynku pracy. Tym samym kobiety te skazane będą na głodowe emerytury w wieku senioralnym.

Przypomnę, że za rządów koalicji PO-PSL wprowadzona  w życie została ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3, która gwarantowała polskim rodzinom do wyboru cały wachlarz form opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia, a w tym: żłobki, kluby dziecięce, instytucję opiekuna dziennego, a także  przywróciła formalny charakter instytucji niani. Tym sposobem, nianie zostały „wyciągnięte” z szarej strefy, a państwo zaczęło odprowadzać za nie składki na ubezpieczenia społeczne, co w konsekwencji gwarantowało im w przyszłości prawo do wyższej emerytury.

Szczegóły filmu

  • Data 26 stycznia 2018
  • Tagi
Powrót do początku
Strona posiada lektora. Zmień wielkość czcionki: