| TELEFON : 32 257 00 01 | E-MAIL: [email protected] |

Przywracanie godności funkcjonariuszom (60. posiedzenie Sejmu RP – 22 marca 2018 r.).

Opis materiału filmowego

Podczas obrad 60. posiedzenia Sejmu RP w dniu 22 marca 2018 roku odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Projekt ten, podpisany przez 250 tysięcy obywateli, miał przywrócić byłym funkcjonariuszom służb mundurowych należne im świadczenia, które uczciwie sobie wypracowali podczas wieloletniej służby dla naszej Ojczyzny.

Oburzające jest to, że projekt został odrzucony po pierwszym czytaniu, mimo deklaracji przedwyborczych PiS, że wszystkie obywatelskie projekty ustaw będą procedowane w komisjach.

PiS po raz kolejny oszukał Polaków!

Szczegóły filmu

  • Data 22 marca 2018
  • Tagi
Powrót do początku
Strona posiada lektora. Zmień wielkość czcionki: