| TELEFON : 32 257 00 01 | E-MAIL: [email protected] |

Opis materiału filmowego

„Istnienie Gimnazjum nr 15 w Katowicach w roku szkolnym 2015/2016 zawdzięczamy m.in. Pani Poseł Ewie Kołodziej, ponieważ jako jedna z nielicznych czuwa nad prawidłowym rozwojem oświaty w naszym mieście”.

– Aleksandra Nowak – Przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum nr 15 w Katowicach

Powrót do początku
Strona posiada lektora. Zmień wielkość czcionki: