| TELEFON : 32 257 00 01 | E-MAIL: [email protected] |

O mnie.

W mojej pracy społecznej i politycznej, swoją działalność wzoruję na Wojciechu Korfantym. Myślę globalnie, ale działam lokalnie – zawsze będąc blisko ludzi, dzięki temu wiem co trzeba zmienić i naprawić, dlatego skupiam się nie na obietnicach tylko na działaniu i pracy. Właśnie z tej strony najlepiej dałam się poznać mieszkańcom, którym zawdzięczam dwukrotnie najwyższą liczbę głosów do Rady Miasta Katowice i możliwość pracy w Sejmie RP. Bo pracowitość, bliskość i otwartość – taki właśnie jest mój na pracę z ludźmi „śląski punkt widzenia”.

podpismały

Ewa Edyta Kołodziej

Poseł na Sejm RP VII i VIII kadencji. Działaczka społeczna i polityczna.
Urodzona 2 września 1978 roku w Katowicach. Ukończyła X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Paderewskiego w Katowicach, następnie studia wyższe z zakresu politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Uczęszczała również do Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki. Od lat zaangażowana jest w działalność społeczną na Śląsku.

Ewa Kołodziej jest doświadczoną działaczką społeczną, samorządową oraz skutecznym politykiem. W swojej dotychczasowej pracy na rzecz regionu i jego mieszkańców trzykrotnie wybrana była do Rady Miasta Katowice, pełniąc przy tym funkcje wiceprzewodniczącej Rady Miasta Katowice, przewodniczącej Komisji Edukacji Rady Miasta Katowice oraz wiceprzewodniczącej Komisji Skarbu Rady Miasta Katowice.

Od 2011 roku reprezentuje mieszkańców Katowic, Mysłowic, Tychów, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Piekar Śląskich, Świętochłowic, Chorzowa oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego w polskim parlamencie ale jej działalność parlamentarna i społeczna skierowana jest do wszystkich Polaków.

W swojej działalności angażuje się przede wszystkim w prace Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i Komisji Polityki Senioralnej, czynnie uczestnicząc w procesie konstruowania rozwiązań legislacyjnych o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa socjalnego Polaków. W trakcie działalności w tej sferze Ewa Kołodziej dała się poznać jako osoba konsekwentna, niepoddająca się przeciwnościom ani presji, potrafiąca znaleźć wspólny język z ludźmi z różnych środowisk. Nie unika ona przy tym tematów trudnych i niewygodnych, wykazując się równocześnie niezwykłą wrażliwością i otwartością na ludzkie problemy. Działalność parlamentarną z powodzeniem godzi z aktywnością na niwie regionalnej, włączając się w szereg inicjatyw istotnych z punktu widzenia lokalnych społeczności.

Wyborcy cenią jej bliskość i dostępność, a także dar cierpliwego i uważnego wsłuchiwania się w ich potrzeby. Jej naturalnym polem działania jest codzienny kontakt z ludźmi, w który wpisuje się niezliczona liczba rozmów indywidualnych oraz spotkań grupowych. Nie pozostaje przy tym obojętna na ludzką krzywdę, podejmując się licznych interwencji w sprawach ważnych dla osób, które niejednokrotnie z ufnością poszukują u niej wsparcia i pomocy.

Powrót do początku
Strona posiada lektora. Zmień wielkość czcionki: