| TELEFON : 32 257 00 01 | E-MAIL: [email protected] |

O mnie.

W mojej pracy społecznej i politycznej, swoją działalność wzoruję na Wojciechu Korfantym. Myślę globalnie, ale działam lokalnie – zawsze będąc blisko ludzi, dzięki temu wiem co trzeba zmienić i naprawić, dlatego skupiam się nie na obietnicach tylko na działaniu i pracy. Właśnie z tej strony najlepiej dałam się poznać mieszkańcom, którym zawdzięczam dwukrotnie najwyższą liczbę głosów do Rady Miasta Katowice i możliwość pracy w Sejmie RP. Bo pracowitość, bliskość i otwartość – taki właśnie jest mój na pracę z ludźmi „śląski punkt widzenia”.

 

podpismały

 

 

 

Ewa Edyta Kołodziej

Poseł na Sejm RP VII i VIII kadencji. Działaczka społeczna i polityczna.
Urodzona 2 września 1978 roku w Katowicach. Ukończyła X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Paderewskiego w Katowicach, następnie studia wyższe z zakresu politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Uczęszczała również do Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki. Od lat zaangażowana jest w działalność społeczną na Śląsku.

Ewa Kołodziej, pomimo niespełna 40 lat, jest doświadczoną działaczką społeczną, samorządową oraz skutecznym politykiem. W ciągu blisko 20 lat pracy na rzecz regionu i jego mieszkańców trzykrotnie wybrana była do Rady Miasta Katowice, pełniąc przy tym funkcje wiceprzewodniczącej Rady Miasta Katowice, przewodniczącej Komisji Edukacji Rady Miasta Katowice oraz wiceprzewodniczącej Komisji Skarbu Rady Miasta Katowice.

W 2011 roku kandydując z 10. miejsca uzyskała mandat posła na Sejm RP, zdobywając poparcie ponad 14 tys. wyborców. W roku 2015, ponownie kandydując z 10. miejsca została wybrana do Sejmu RP. W działalności parlamentarnej angażuje się przede wszystkim w prace Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, czynnie uczestnicząc w procesie konstruowania rozwiązań legislacyjnych o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa socjalnego Polaków. W trakcie działalności w tej sferze Ewa Kołodziej dała się poznać jako osoba konsekwentna, niepoddająca się przeciwnościom ani presji, potrafiąca znaleźć wspólny język z ludźmi z różnych środowisk. Nie unika ona przy tym tematów trudnych i niewygodnych, wykazując się równocześnie niezwykłą wrażliwością i otwartością na ludzkie problemy. Działalność parlamentarną z powodzeniem godzi z aktywnością na niwie regionalnej, włączając się w szereg inicjatyw istotnych z punktu widzenia lokalnych społeczności Górnego Śląska. W Sejmie RP pracuje również w Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, w której zabiega o sprawy Śląska i Ślązaków. Wyborcy cenią jej bliskość i dostępność, a także dar cierpliwego i uważnego wsłuchiwania się w ich potrzeby. Jej naturalnym polem działania jest codzienny kontakt z ludźmi, w który wpisuje się niezliczona liczba rozmów indywidualnych oraz spotkań grupowych. Nie pozostaje przy tym obojętna na ludzką krzywdę, podejmując się licznych interwencji w sprawach ważnych dla osób, które niejednokrotnie z ufnością poszukują u niej wsparcia i pomocy.

Powrót do początku
Strona posiada lektora. Zmień wielkość czcionki: