| TELEFON : 32 257 00 01 | E-MAIL: [email protected] |

Opis materiału filmowego

Relacja z konferencji zorganizowanej 12 stycznia 2014 na której przedsiębiorcy, parlamentarzyści i przedstawiciele ZUS-u dyskutowali o ustawie abolicyjnej. Każdy przedsiębiorca posiadający obecnie prawomocną decyzję ZUS lub prawomocny wyrok sądowy wyłączający z ubezpieczeń społecznych za okres 01.01.1999 – 28.02.2009, może złożyć w ZUS wniosek o umorzenie należności w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2015, natomiast każdy przedsiębiorca, który otrzyma decyzję ZUS wyłączającą z ubezpieczeń za okres objęty ustawą w późniejszym terminie np. w latach 2014-2017 r., będzie miał na złożenie wniosku o umorzenie 12 miesięcy od jej uprawomocnienia!

Powrót do początku
Strona posiada lektora. Zmień wielkość czcionki: