| TELEFON : 32 257 00 01 | E-MAIL: [email protected] |

Opis materiału filmowego

”Szanowni Państwo dnia 9 grudnia 2015 roku po raz drugi w moim życiu miałam olbrzymi zaszczyt i honor złożyć ślubowanie poselskie i tym samym rozpocząć swoją pracę jako parlamentarzysta ziemi śląskiej w kolejnej kadencji Sejmu. Poniżej zamieszczam rotę ślubowania poselskiego.

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.

Powrót do początku
Strona posiada lektora. Zmień wielkość czcionki: