15 października 2023 roku wszyscy idźmy na wybory!

15 października 2023 roku proszę o Państwa głos w tegorocznych wyborach parlamentarnych!

Każdy głos ma znaczenie!!!