69. Zgromadzenie Parlamentarne NATO w Kopenhadze (07-09.10.2023 r.)

Bezpieczeństwo Polski od zawsze jest kwestią, do której przywiązuję ogromną wagę. Jako Poseł na Sejm RP podejmuję szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Z tego względu pragnę poinformować, iż moja chwilowa nieobecność na Śląsku spowodowana jest udziałem w 69. Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO w Kopenhadze. Do zobaczenia już za chwilę, ponownie na kampanijnym szlaku!

Jeszcze raz przekazuję gratulacje dla Michała Szczerby z okazji wyboru na Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. To historyczny moment dla Polski, ponieważ podczas naszego 24-letniego uczestnictwa w Pakcie Północnoatlantyckim, Polak po raz pierwszy zasiada na tym, jakże prestiżowym i odpowiedzialnym stanowisku. Szczególnie ważne są Twoje dzisiejsze słowa: „Jako parlamentarzyści musimy wykorzystać wszystkie nasze uprawnienia, aby opowiadać się za niezachwianym wsparciem Ukrainy, wyjaśnić, dlaczego koniecznie jest wydawanie środków na naszą obronę oraz zjednoczyć się w obronie naszych wartości demokratycznych, narodów i społeczeństw.”