22. posiedzenie Sejmu RP (09-10.12.2020 r.)

9 grudnia 2020 roku rozpoczęło się 22. posiedzenie Sejmu RP. W harmonogramie był wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego oraz rozpatrzenie 451 poprawek Senatu do tzw. Tarczy 6.0.
W drugim dniu 22. posiedzenia Sejmu RP rozpatrywaliśmy informację premiera w sprawie stanu przygotowania podmiotów leczniczych nad zwiększoną liczbą zachorowań ma COVID-19 oraz działań podjętych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
Przedmiotem obrad były dwa komisyjne projekty nowelizujące Kodeks postępowania administracyjnego. Pierwszy z nich miałby uściślić, że każda osoba zainteresowana – a nie tylko obywatel polski – ma prawo składać skargi i wnioski do organów władzy publicznej oraz do organizacji społecznych. Z kolei drugi z tych projektów ma ograniczyć zbędny obiekt akt między organami administracji pierwszej i drugiej instancji – doprecyzować, że organ drugiej instancji zwracałby akta sprawy organowi pierwszej instancji „nie wcześniej niż po upływie terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego”.