29. nadzwyczajne posiedzenie Sejmu RP (04.05.2021 r.)

4 maja 2021 roku rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu RP, na którym rozpatrywany był rządowy projekt ustawy w sprawie ratyfikacji zasobów własnych Unii Europejskiej.
Niestety, intencje PiS-u są jasne. Oni nie chcą transparentności i kontroli wydatków środków UE. Wszyscy to widzą tylko nie Lewica…
A my chcemy uczciwego i transparentnego podziału środków z Funduszu Odbudowy. Chcemy, aby pieniądze trafiły do Polaków, a nie do rządu i PiS. Chcemy ustawy gwarancyjnej, czyli:
1. KPO w drodze ustawy po konsultacjach z samorządami
2. Co najmniej 40% funduszy dla samorządów w gotówce
3. Jawne i uczciwe konkursy
4. Niezależny Komitet Sterujący nadzorujący KPO
5. KPO dla spółek skarbu państwa tylko w formie pożyczkowej
6. Przystąpienie Polski do Prokuratury Europejskiej.