46. posiedzenie Sejmu RP (12-13.01.2022 r.)

12 stycznia 2022 r. rozpoczęło się 46. posiedzenie Sejmu RP. W trakcie dwudniowego posiedzenia rozpatrzymy m. in.:

  • projekt dotyczący obniżenia stawek podatku VAT w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
  • rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (tzw. lex Czarnek )
  • wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sportu i Turystyki – Kamila Bortniczuka.

Porządek obrad podczas drugiego dnia 46. posiedzenia Sejmu RP to m. in. pytania w sprawach bieżących:

  • w sprawie przyczyn wysokich cen gazu na tle większości państw członkowskich Unii Europejskiej oraz zróżnicowania tych cen w różnych rejonach Polski;
  • w sprawie obniżenia wysokości wpływów z emerytur m.in. służbom mundurowym w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu;
  • w sprawie błędów Polskiego Ładu skutkujących obniżeniem dochodów Polaków, m.in. rodziców samotnie wychowujących dzieci, przedsiębiorców, nauczycieli oraz beneficjentów 1%.