68. oraz 69. posiedzenie Sejmu RP (13-15.12.2022 r.)

Historia ostatnich kilku lat pokazuje, że grudniowe posiedzenia Sejmu RP są burzliwe. Na rozpoczynającym się 13 grudnia 2022 roku 68. posiedzeniu zaplanowane było m.in.:
– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022,
– Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
– Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości – Zbigniewa Ziobro.

Podczas kolejnego – 69. posiedzenia Sejmu RP rozpatrywana była uchwała budżetowa i poddanie pod głosowanie wszystkich poprawek. Do projektu ustawy zgłosiłam poprawkę, przeznaczającą dodatkowe środki na leczenie stopy cukrzycowej. Poprawka zmierza do przekazania 5 mln zł z budżetu Instytutu Pamięci Narodowej na ten cel.Oprócz budżetu przeprowadzone zostanie pierwsze czytanie projektu noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, autorstwa PiS.Projekt pojawił się w nocy na stronach Sejmu. Najważniejszą zmianą zapisaną w projekcie jest ustanowienie Naczelnego Sadu Administracyjnego jako sądu rozstrzygającego sędziowskie sprawy dyscyplinarne. Obecnie rolę tę pełni Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN, która ma docelowo skupić się na sprawach adwokatów i radców prawnych. Tym samym nie zostanie ona zlikwidowana.

Niestety PiS odrzucił 550 poprawek do budżetu w dwóch głosowaniach. W tym także moją poprawkę, której celem było przeznaczenie dodatkowych środków na leczenie stopy cukrzycowej!