Briefing prasowy w Katowicach (01.09.2023 r.)

Podczas dzisiejszego briefingu prasowego podkreśliłam opłakany stan polskiej oświaty, w tym przede wszystkim brak psychologów i specjalistów, którzy zaopiekują się młodym pokoleniem. Wszechobecny hejt i przemoc rówieśnicza doprowadza do tragedii, dlatego też konieczne jest pilne dofinansowanie psychiatrii dziecięcej!