Debata ekspercka w Senacie RP na temat metody in vitro (06.06.2023 r.)

Na dzisiejszej debacie eksperckiej w Senacie RP staraliśmy się odczarować temat metody in vitro. Chcemy pomóc kobietom, by zostały matkami. Musimy pomóc w finansowaniu leczenia bezpłodności. To ogromna nadzieja dla wielu ludzi.
W Polsce statystyki wołają na alarm. Obecnie mamy niż demograficzny, wskaźnik rozrodczości wynosi obecnie 1,2. Niepłodność jest chorobą, która dotyczy 17,5 % populacji dorosłej i należy ją po prostu leczyć. Powoduje ona stres, depresję oraz przyczynia się do zwiększenia liczby rozwodów.
Wśród wielu znakomitych gości i prelegentów znaleźli się prof. Franco Silvestris, dr n. med. Jacek Magnucki oraz Pan Adam Matusiewicz Prezes Zarządu Fertilità – Polsko-Włoskiej Kliniki Leczenia Niepłodności In Vitro w Katowicach. Klinika pracuje nad wykorzystaniem nowoczesnych terapii w procesach izolowania macierzystych komórek jajowych z kory jajnika do zapłodnienia pozaustrojowego. Wyniki prac badawczych są bardzo optymistyczne i dają wysokie prawdopodobieństwo powodzenia zabiegu z zastosowaniem innowacyjnych technologii. Co ważne, użycie tej metody może nie tylko wspomagać leczenie niepłodności, ale także leczenie chorób nowotworowych występujących u kobiet.Jest mi niezwykle miło, że Fertilità ma swoją siedzibę właśnie na Śląsku, ponieważ w naszym regionie rocznie około 2 tysiące par musi decydować się na zapłodnienie pozaustrojowe.
Ciekawi mnie, kiedy metoda Fertilita może być dostępna dla wszystkich kobiet? Jak założyciele Kliniki oceniają praktyczną przyszłość tej nowatorskiej metody leczenia niepłodności? Czy embriolog po przeszkoleniu będzie w stanie samodzielnie wdrażać procedury przedstawione przez Pana profesora Franco Silvestrisa?
Wnioski płynące z debaty są jednoznaczne: koniecznością w naszym kraju jest wprowadzenie finansowania procedur In Vitro ze środków budżetu państwa. Cieszę się, iż na najbliższym posiedzeniu Sejmu RP będzie procedowany obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pod projektem tej ustawy zebraliśmy blisko pół miliona podpisów!