Konferencja dotycząca polityki senioralnej – Sala Kolumnowa Sejmu RP (21.03.2019 r.)

21 marca 2019 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się bardzo ważna konferencja dotyczącą polityki senioralnej. Konsultowany był m.in. przygotowany przez Platformę Obywatelską RP program dla seniorów oraz projekt dotyczący poprawy funkcjonowania Rad Seniorów. W konferencji tej wzięło udział ponad 400 seniorów z bardzo wielu miejscowości. Po przeprowadzeniu blisko 80 konsultacji, które wspólnie z koleżankami posłankami odbyłyśmy w całej Polsce stworzone zostały zapisy projektów ustaw, które bezpośrednio wpłyną m.in. na prawidłowe funkcjonowanie Rad Seniorów. Cieszę się bardzo, że przed konferencją mogłam spotkać się z przedstawicielami seniorów m.in. z Chorzowa, Rudy Śląskiej, Katowic, Mysłowic, Tychów i pokazać im gmach Sejmu RP oraz opowiedzieć o pracy parlamentarnej. Niesłychanie ważnym sygnałem dla mnie jest to, że zakończona konferencja miała pozytywny odbiór i była bardzo istotnym wydarzeniem dla seniorów. Jestem przekonana, iż nasza wspólna aktywność przyczyni się do wypracowania oczekiwanych rozwiązań, które niewątpliwie wpłyną na poprawę warunków życia naszych seniorów.