Plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Podlesie i części dzielnicy Kostuchna (05.-10.02.2021 r.)

5 lutego 2021 roku powrócił temat planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Podlesie i części dzielnicy Kostuchna. Wszystkich Państwa bardzo serdecznie zachęcam do regularnego śledzenia najważniejszych informacji na stronie Urzędu Miasta Katowice.
Mając na względzie, jak wiele kontrowersji i emocji wzbudzała wyłożona w 2019 roku propozycja projektu uprzejmie informuję, iż rozpoczyna się cykl indywidualnych spotkań z mieszkańcami. Podczas tych spotkań będzie można zapoznać się ze zmianami naniesionymi po rozpatrzeniu Państwa uwag.
Spotkania konsultacyjne będą odbywały się indywidualnie z zainteresowanymi mieszkańcami w dniach:
– od 16 do 18 lutego 2021r., w godzinach od 15:00 do19:00;
– od 23 do 25 lutego 2021r., w godzinach od 15:00 do19:00;
– od 2 do 4 marca 2021r., w godzinach od 15:00 do19:00.
Miejsce spotkań to:
punkt konsultacyjny, który będzie tymczasowo w Domu Kultury i Sportu przy ul. Sołtysiej w Katowicach Podlesiu.
Ze względu na trwający stan epidemii i potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, chęć wzięcia udziału w indywidualnym spotkaniu należy zgłosić telefonicznie pod nr (32) 259 35 56 lub mailowo na adres [email protected] z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, w celu ustalenia terminu i godziny spotkania.
10 lutego 2021 roku na prośbę mieszkańców złożyłam pismo do Marcina Krupy Prezydenta Miasta Katowice z prośbą o przesunięcie terminu spotkań z bezpośrednio zainteresowanymi w związku z ogłoszeniem prezydenta o konsultacjach społecznych w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dzielnicy Podlesie i części dzielnicy Kostuchna w Katowicach.
Mam nadzieję, że Pan Prezydent pozytywnie ustosunkuje się do prośby mieszkańców i w dobie pandemii i zagrożeń z niej wynikających przesunie termin tak ważnych spotkań.