Pomoc przedsiębiorcom poszkodowanym przez ZUS. #1

Dwa lata walczyłam o powstanie „ustawy umorzeniowej”, jej szybką notyfikację w Komisji Europejskiej oraz sprawne wdrożenie jej w życie. Dzięki tej ustawie około pół miliona drobnych przedsiębiorców pokrzywdzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mogło uwolnić się od długów powstałych z niesłusznie naliczonych składek. Dzisiaj, po kilku latach spotykam się z tymi przedsiębiorcami, którzy utrzymali swoje miejsca pracy, pomimo kłopotów jakie przeżywali. Zachęcam do poznania Pani Lidii z Tychów, która krótko opowie swoją historię o walce z ZUS-em. Cieszę się bardzo, że Pani Lidia może nadal prowadzić swoją działalność. Za kilka dni poznacie Państwo kolejnych bohaterów tej historii.