Profesor Marcin Wiącek – nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich (21.07.2021 r.)

Teraz to już pewne! Po tym jak Sejm wybrał Pana Prof. Marcina Wiącka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, Senat wyraził zgodę na jego powołanie!
Panie Rzeczniku, gratuluję i życzę owocnej pracy na rzecz obywateli!