Spotkanie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Podlesie i części dzielnicy Kostuchna w Katowicach (21.08.2019 r.)

21 sierpnia 2019 roku w ramach cyklu spotkań dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Podlesie i części dzielnicy Kostuchna w Katowicach odbyły się trzy spotkania z Prezydentem oraz Wiceprezydentami Miasta Katowice. Ja wzięłam udział w spotkaniu w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Malczewskiego, w którym urząd reprezentował Wiceprezydent miasta Pan Waldemar Bojarun.
Konsekwentnie domagamy się odrzucenia planu, który godzi w interesy mieszkańców lub uwzględnienia naszych uwag! Pod tymi uwagami podpisało się ponad 1000 mieszkańców południowych dzielnic Katowic.