Spotkanie z członkami Koła nr 10 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Rudzie Śląskiej Wirku (07.08.2019 r.)

7 sierpnia 2019 roku uczestniczyłam w przemiłym spotkaniu z członkami Koła nr 10 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Rudzie Śląskiej Wirku. Miałam przyjemność przekazać im przede wszystkim koperty życia, odblaski, a także zaprezentować program Koalicji Obywatelskiej adresowany do seniorów.

Wprowadzimy 13. emeryturę na stałe i wypłacaną co roku.
Będziemy budować i rozwijać centra rehabilitacji, domy dziennego pobytu oraz domy opieki.

Pomożemy osobom starszym także w ich codziennych sprawach. Zapewnimy im m.in.: krajową kartę seniora, całodobowy telefon zaufania, karnet aktywizujący seniorów oraz biuro spraw seniora w każdym powiecie.

Zadbamy o sytuację seniorów. Bo zdrowe, aktywne i godne życie osób starszych to dla nas priorytet!