NIE dla wyburzeń nowopowstałych domów w Katowicach Podlesiu.


15 lipca 2013 roku w moim  biurze poselskim, z mojej inicjatywy odbyło się spotkanie Pana Andrzeja Massela – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Przedstawicieli Spółki PKP PLK S.A. z mieszkańcami dzielnicy Podlesie w Katowicach, które dotyczyło modernizacji linii kolejowej E-65 przebiegającej na terenach zabudowanych domami mieszkalnymi. Modernizacja i budowa linii E-65 jest jedną z największych i najważniejszych inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych. Prace nad modernizacją linii kolejowej E 65 na trasie Gdynia-Warszawa-Katowice – południowa granica Polski wstępnie rozpoczęto już w latach 90 XX wieku. Gruntowna modernizacja ale również budowa nowych torowisk linii E-65, która ma mieć miejsce min. na terenie dzielnicy  Katowice Podlesie ma na celu  przystosowanie oraz zwiększenie dopuszczalnej prędkości przez pociągi dużych prędkości.  Rozważane prędkości jazdy pociągów to 160 do ponad 200 km na godz. Inwestycja ta jest częścią VI Paneuropejskiego Korytarza Transportowego, stanowiącego najkrótsze połączenie pomiędzy obszarem Morza Bałtyckiego, poprzez Europę Środkową, a Regionem Bałkańskim i Morzem Adriatyckim. Z pilną uwagą monitoruję wszelkie podejmowane kroki w tak ważnej dla wszystkich mieszkańców dzielnicy Podlesie sprawie. Niezwykle istotne jest, żeby w tak bardzo poważnych kwestiach, dotyczących bezpośrednio mieszkańców były prowadzone kampanie informacyjne. Cieszę się, że doszło do tego spotkania i że zainteresowane strony są otwarte na dialog. Temat, pomimo tego, że był trudny, zakończył się konstruktywnymi wnioskami. Jestem przekonana, że uda się wypracować takie rozwiązania, które będą satysfakcjonuje dla mieszkańców. Liczymy na stałe wsparcie Ministerstwa oraz Spółki PKP PLK S.A.