Święto Służby Więziennej w Kole Terenowym Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Katowicach (23.06.2023 r.)

Miałam dziś przyjemność po raz kolejny uczestniczyć w okolicznościowym spotkaniu z okazji Święta Służby Więziennej w zaprzyjaźnionym Kole Terenowym Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Katowicach. Serdecznie dziękuję Panu ppłk w st. spocz. Ryszardowi Samojlukowi – obecnemu Przewodniczącemu Koła oraz Panu mjr w st. spocz. Stanisławowi Jagusiowi – poprzedniemu Przewodniczącemu za zaproszenie na to wydarzenie. Raz jeszcze pragnę przekazać wszystkim Państwu najszczersze podziękowania za wieloletnią, pełną poświęcenia, skuteczną służbę dla społeczeństwa, słowa uznania, podziwu, ale przede wszystkim najwyższego szacunku wobec kompetencji i Państwa profesjonalizmu.
Z okazji Państwa święta składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, energii oraz pogody ducha. Nasza długoletnia współpraca jest najlepszym dowodem na wzajemną sympatię, zaufanie oraz jest potwierdzeniem mojego stałego wsparcia dla Państwa grupy zawodowej.