Święto Wolności i Solidarności w Gdańsku (04.06.2019 r.)

 

4 czerwca 2019 roku obchodziliśmy święto Wolności i Solidarności w Gdańsku! Uczciliśmy 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów, które miały miejsce 4 czerwca 1989 r.

W Europejskim Centrum Solidarności Debata byłych Prezydentów: Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Bronisława Komorowskiego – „1989-2019 Narodziny Nowej Europy”.
Natomiast przedstawiciele samorządów z całej Polski uroczyście podpisali 21 następujących Tez Samorządowych:

1. Pełne prawo wspólnoty samorządowej do samodzielnego decydowania o całokształcie spraw lokalnych,
2. Budowa społeczności lokalnej solidarnej i otwartej, przeciwdziałanie wykluczeniem,
3. Przekształcenie Senatu w Izbę Samorządową,
4. Prawo społeczności lokalnej do decydowania o przyszłości swojej małej ojczyzny – zniesienie odgórnego ograniczenia kadencyjności,
5. Obowiązek konsultowania z przedstawicielami samorządu i społeczności lokalnej wszystkich projektów ustaw,
6. Zwiększenie nakładów na edukację, godne pensje nauczycieli,
7. Niezależna kultura angażująca społeczności lokalne,
8. Decentralizacja służby zdrowia,
9. Skuteczna ochrona środowiska,
10.Ochrona krajobrazu i przestrzeni publicznej,
11.Rozwój budownictwa komunalnego i społecznego,
12.Samodzielność samorządów w zakresie podatków lokalnych oraz działalności gospodarczej,
13.Środki z budżetu państwa muszą być adekwatne do zakresu zadań realizowanych przez samorządy,
14.Decentralizacja rozdziału funduszy unijnych,
15.Przekazanie społecznościom lokalnym mienia publicznego,
16.Swoboda tworzenia związków metropolitalnych i obszarów funkcjonalnych,
17Likwidacja urzędu wojewody. Pozostawienie władzy centralnej nadzoru nad legalnością działania jednostek samorządu terytorialnego,
18.Zwierzchność powiatów i samorządów wojewódzkich nad zespolonymi służbami,
19.Odpolitycznienie mediów publicznych,
20.Policja municypalna,
21.Przywrócenie służby cywilnej.