Uroczysta akademia barbórkowa w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach (28.11.2022 r.)

Jak co roku, okres końca listopada i początku grudnia na Śląsku to wyjątkowy czas. 4 grudnia obchodzić będziemy doroczne święto górników – Barbórkę. 28 listopada 2022 roku w Głównym Instytucie Górnictwa odbyła się uroczysta akademia barbórkowa. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. W trakcie akademii barbórkowej wręczono również odznaczenia państwowe, resortowe, stopnie górnicze oraz promocje doktorskie. Gratuluję! Pracownikom Instytutu składam najserdeczniejsze życzenia i dziękuję za dotychczasową pracę, a także istotny wkład w prowadzenie badań naukowych oraz działalność wdrożeniową i usługową dla kształtowania korzystnych relacji: człowiek – przemysł – środowisko.