71. posiedzenie Sejmu RP (25-26.01.2023 r.)

Rozpoczęło się 71. posiedzenie Sejmu RP, podczas którego:
👉 zaplanowano pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej,
👉 odbędzie się pierwsze czytanie nowelizacji Kodeksu Pracy dotyczącej implementacji unijnych dyrektyw do porządku krajowego. Najważniejszą zmianą z niej wynikającą ma być wydłużenie urlopu rodzicielskiego – z 32 do 41 tygodni. Poza tym przepisy zakładają także wprowadzenie pięciodniowego urlopu opiekuńczego, który będzie można wykorzystać w związku z poważnymi problemami medycznymi, nie tylko do opieki nad dziećmi, lecz wszystkimi krewnymi.
👉 rozpatrzona zostanie nowelizacja Kodeksu wyborczego. Rządowy projekt dotyczy m. in. wprowadzenia rozwiązań pozwalających na utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców (CRW), który ma stać się częścią Systemu Rejestrów Państwowych. W CRW mają być przetwarzane dane, które służą sporządzaniu spisu wyborców i osób uprawnionych do brania udziału w referendum oraz ustalaniu liczby wyborców.