Wystawa w Sejmie RP upamiętniająca 450. rocznicę uchwalenia Konfederacji Warszawskiej (27.01.2023 r.)

W Sejmie otwarta została wystawa upamiętniająca 450. rocznicę uchwalenia Konfederacji Warszawskiej. Konfederacja Warszawska była jednym z pierwszych aktów w Europie, który gwarantował tolerancję religijną w oparciu o przepisy uchwalone przez Sejm. Dzięki temu udało się państwu polskiemu uniknąć wojen religijnych, które przez wiele lat trapiły Europę Zachodnią. Akt Konfederacji Warszawskiej, zapewniającej szlachcie Rzeczpospolitej Obojga Narodów swobodę wyznania, został uchwalony przez Sejm 28 stycznia 1573 r. W 2003 r. trafił na Listę Światową Programu UNESCO „Pamięć Świata”. Ekspozycja została przygotowana przez Bibliotekę Sejmową. Na wystawie zaprezentowano unikatowe obiekty, w tym kopię konserwatorską Aktu Konfederacji Warszawskiej oraz obraz Jana Matejki „Potęga Rzeczypospolitej u zenitu. Złota wolność. Elekcja R.P. 1573”. Można zobaczyć też XVII-wieczne starodruki ze zbiorów Biblioteki Sejmowej: dwa zbiory konstytucji wydane w prestiżowych oficynach krakowskich Andrzeja Piotrkowczyka i syna. Księgi zostały otwarte na artykułach henrykowskich i pacta conventa, a także pracę Andrzeja Frycza Modrzewskiego „O naprawie Rzeczypospolitej”.