72. posiedzenie Sejmu RP (07-09.02.2023 r.)

7 lutego 2023 roku rozpoczęło się 72. posiedzenie. Na tym posiedzeniu rozpatrzone zostanie m.in. sprawozdanie komisji o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. W czwartek rząd ma przedstawić Informację o sytuacji osób starszych w Polsce za 2021 r.Dziś także Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatruje i opiniuje dla Marszałek Sejmu – na podstawie informacji Ministra Infrastruktury, Ministra Klimatu i Środowiska, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Informację na temat ponownie rosnącego zasolenia Odry i jego przyczyn, a także wyników postępowań wyjaśniających okoliczności katastrofy ekologicznej na Odrze w sierpniu tego roku oraz podjętych przez rząd długofalowych działań w celu zabezpieczenia polskich rzek, w tym zapowiadanych w sierpniu 2022 roku zmian legislacyjnych dot. rewitalizacji rzek”. Jutro o 10:30 Komisja Zdrowia i Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rozpatrzą informację o realizacji opieki nad dziećmi z cukrzycą w placówkach oświatowych, szkołach i przedszkolach: pomocy dotyczącej podawania insuliny oraz pomiarów glikemii, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności i liczby nauczycieli, którzy wyrazili zgodę na wykonywanie takich czynności.