79. posiedzenie Sejmu RP (11-13.07.2023 r.)

Podczas debaty w dniu 13 lipca 2023 roku na temat obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, ławy po stronie posłów PiS na sali plenarnej były puste! To kolejny przykład arogancji tej władzy, lecz mimo tego ustawa została przedstawiona przez przedstawicielki środowiska pielęgniarek, a z naszej strony wybrzmiało wiele gorzkich słów oraz pytań dotyczących sytuacji ciężko pracujących osób w podmiotach leczniczych.
Kiedy rządzący dostrzegą potrzebę wyrównania wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych?
Czy rząd chce nadal różnicować wynagrodzenie dla osób wykonujących identyczne czynności w pracy?
Dlaczego nie zostały zapewnione odpowiednie środki finansowe na zagwarantowanie godnej płacy dla pielęgniarek i położnych?