78. posiedzenie Sejmu RP (06-07.07.2023 r.)

Obywatelski projekt ustawy mający na celu wprowadzenie renty wdowiej stanowi obecnie bardzo istotną propozycję mającą na celu poprawę sytuacji materialnej samotnych wdów oraz wdowców, a przede wszystkim cieszy się wysokim poparciem społecznym, szczególnie w grupie seniorów.

Sytuacja emerytów prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe po śmierci współmałżonka ulega drastycznemu pogorszeniu. W większości to kobiety zostają same, ponieważ aż 26 procent mężczyzn nie dożywa do emerytury! Niezbędne jest zatem jak najszybsze wprowadzenie rozwiązań systemowych, właśnie takich jak renta wdowia, ponieważ doraźne wypłaty 13. i 14. emerytur nie są wystarczającymi świadczeniami, zwłaszcza teraz w czasach szalejącej inflacji, która zjada przychody emerytów!

Dlatego pytam:

1. Jakie jest stanowisko PiS i rządu w sprawie wprowadzenia rozwiązania systemowego, w celu zabezpieczenia finansowego osób, które utraciły najbliższą osobę oraz świadczenie jej przysługujące, przy jednoczesnych stale wzrastających stałych kosztach utrzymania?
2. Czy rząd dostrzega pozytywne skutki społeczne, jakie wywoła wprowadzenie renty wdowiej, która przyczyni się do poprawy sytuacji materialnej osób owdowiałych, a tym samym zredukuje korzystanie z pomocy społecznej?
3. Czy Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej nie powinna przyjąć i zastosować bardziej sprawiedliwe reguły obowiązujących przepisów prawa do pobierania ciężko wypracowanych przez długie lata pracy świadczeń emerytalno-rentowych?