Banery naszej Kandydatki na Prezydenta w Lędzinach (10.03.2020 r.)

Pogoda nam sprzyja! Warto wykorzystać tak piękny dzień, by powiesić kolejne banery Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Dziękuję za wskazanie kolejnych lokalizacji w Lędzinach oraz w całym powiecie bieruńsko-lędzińskim.