III edycja Tour de Konstytucja w Katowicach (22.07.2023 r.)

Wczoraj, 22 lipca 2023 roku w Katowicach odbyła się III edycja Tour de Konstytucja.
Podczas wydarzenia przybliżone zostały istoty praworządności i zasad demokracji w świetle nadchodzących wyborów parlamentarnych!
Obecna sytuacja w kraju, osłabienie demokracji i brak praworządności nakazuje nam zaangażować się bezwzględnie w działania obywatelskie! Dlatego każdy z nas powinien mieć świadomość swoich praw wyborczych!