Spotkanie z przedstawicielami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (24.07.2023 r.)

Dzisiaj w Katowicach miało miejsce bardzo ważne spotkanie z przedstawicielami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Celem spotkania było omówienie obywatelskiego projektu ustawy dotyczącego minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia, który został przedstawiony Wysokiej Izbie podczas 79 posiedzenia Sejmu RP po głosowaniach o godzinie 20:15. Konieczne jest wprowadzenie zmian w ustawie, tak by wyrównać wynagrodzenia w ochronie zdrowia i przywrócić godność zawodu pielęgniarek i położnych. Dziękuję za rozmowę.