Interpelacja do Ministra Infrastruktury w sprawie kontrowersji wobec koncepcji powstania nowych linii kolejowych w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego (04.02.2022 r.)

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy południowych dzielnic Katowic!

Zgodnie z ustaleniami podczas naszego spotkania w dniu 24 stycznia, została przeze mnie skierowana interpelacja do ministra infrastruktury w sprawie kontrowersji wobec koncepcji powstania nowych linii kolejowych na odcinku łączącym Katowice z Ostrawą w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć:

  • Czy Ministerstwo Infrastruktury przewiduje uwzględnienie budowy torów szybkiej kolei tak, aby na odcinku Katowice-Granica Państwa-Ostrawa przebiegała ona w taki sposób, by nie ingerowała w istniejącą zabudowę i została wykonana zgodnie z poszanowaniem praw wszystkich mieszkańców.
  • Czy przy podejmowaniu ostatecznej decyzji o budowie torów szybkiej kolei będą brane pod uwagę opinie, stanowiska oraz protesty mieszkańców i właścicieli nieruchomości bezpośrednio i pośrednio zagrożonych wyburzeniami oraz wnioski wynikające z raportu NIK.
  • Jakie planowane są ewentualne stawki odszkodowawcze, które będą zaproponowane właścicielom posesji w przypadku bezwzględnej konieczności wyburzenia ich nieruchomości w związku z przebiegiem nowej linii kolejowej na odcinku Katowice-Granica Państwa-Ostrawa.
  • Jakie są ekonomiczne przesłanki co do przeprowadzenia tej spektakularnej inwestycji oraz jakie są prowadzone analizy przyszłych korzyści finansowych przemawiające za realizacją tej inwestycji?
  • Mam nadzieję, że minister infrastruktury ustosunkuje się do wniosku z raportu Najwyższej Izby Kontroli w kwestii nieaktualnych danych ekonomiczno-finansowych inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pandemicznej. Opublikowany raport NIK informuje nas również o braku studium wykonalności na wielu odcinkach w całej Polsce Dlaczego zatem tak duża inwestycja została przygotowana z ich pominięciem?