Interpelacja w sprawie stałych dostaw insuliny do Ukrainy (03.03.2022 r.)

3 marca 2022 roku skierowałam do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Pana Ministra Michała Dworczyka interpelację w sprawie zapewnienia stałych dostaw wszystkich rodzajów insulin do Ukrainy.

Bardzo trudna i coraz bardziej niepewna sytuacja naszych sąsiadów z Ukrainy wymaga reagowania na ich bieżące potrzeby. Udzielana od samego początku agresji Rosji na Ukrainę pomoc z naszej strony jest nieoceniona, wymaga jednak stałego monitorowania i doprecyzowania konkretnych potrzeb.

Jako przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy dowiaduję się na bieżąco o krytycznej sytuacji osób chorujących na cukrzycę ze względu na brak dostępu do insulin. Z nieoficjalnych informacji wynika, iż już 15 marca br. może zabraknąć wszystkich rodzajów insulin, a w przypadku tak dużej liczby chorych w Ukrainie jest to bardzo możliwe. Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna (IDF) w raporcie opublikowanym przy okazji Światowego Dnia Cukrzycy w 2021 roku przedstawiła bardzo niepokojące dane o stałym wzroście zachorowalności na cukrzycę. Na świecie liczba osób dorosłych chorych na cukrzycę osiągnęła 537 milionów. W Europie aż 61 milionów diabetyków na co dzień zmaga się ze swoja chorobą, z powodu której w ubiegłym roku zmarło 1,1 miliona osób.

Mając na względzie dramatyczną sytuację oraz tak zatrważające dane, koniecznym jest zabezpieczenie jak najszybszego i regularnego dostępu do leków dla wszystkich obywateli Ukrainy cierpiących na tę ciężką, przewlekłą i podstępną chorobę. W związku z tym, iż insulina jest lekiem wymagającym przechowywania oraz transportu w szczególnych warunkach tak, by nie pozbawić jej działania leczniczego, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zorganizowanie i zapewnienie stałych dostaw leku ratującego życie.
Mając na uwadze szczególną potrzebę i bardzo trudną sytuację obywateli Ukrainy, zwróciłam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

– Czy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów również docierają informacje o konieczności zapewnienia regularnych dostaw insulin na teren okupowanej Ukrainy?

– Jakie działania podejmie Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w celu zabezpieczenia chorych na cukrzycę na terenie okupowanej Ukrainy?

– Jakie systemowe rozwiązania przygotowuje Rząd RP w celu zagwarantowania ciągłego dostępu do insulin na terenie okupowanej Ukrainy?

– Czy w związku z krytyczną sytuacją w Ukrainie możliwe jest wsparcie organizacji takich jak np. Polska Misja Medyczna w zrealizowaniu transportów medycznych niezbędnych leków ratujących życie, w tym w szczególności insulin?