Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na interpelację ws. zapewnienia stałych dostaw insulin do Ukrainy (04.04.2022 r.)

W marcu skierowałam z grupą posłów interpelację do ministra zdrowia w sprawie zapewnienia stałych dostaw wszystkich rodzajów insulin do Ukrainy. W odpowiedzi, którą otrzymałam 4 kwietnia 2022 roku wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapewnił „o wszelkich działaniach i interwencjach w celu udostępnienia niezbędnego asortymentu medycznego, przy jednoczesnym uwzględnieniu konieczności zapewnienia dostępności lekowej dla pacjentów w Polsce”. Istotne jest to, że w odpowiedzi na „zapotrzebowanie na różnego rodzaju insuliny w Ukrainie, z rezerw strategicznych przez RARS udostępnione zostały leki z powyższej grupy, które następnie zostały przetransportowane na Ukrainę”. Istotne jest, by wszelka pomoc w zakresie realizacji transportów medycznych leków ratujących życie (w tym insulin) była skoordynowana. W tym celu uruchomiono formularz na stronie: https://pomagamukrainie.gov.pl