Jubileusz 60-lecia V Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Katowicach.   3 października 2014 r. uczestniczyłam w pięknym jubileuszu 60 – lecia V Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Katowicach. Uroczystość uświetnił koncert przygotowany przez Zespół Szkolny, który zaprezentował piosenki śpiewane podczas ostatnich szkolnych spektakli przygotowanych przez Teatr Szkolny. Z okazji Jubileuszu przygotowano wystawę okolicznościową przedstawiającą historię szkoły.ŻYCZĘ SZKOLE WSZYSTKIEGO DOBREGO NA KOLEJNE 60 LAT:)